Vindel

Om Oss

Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i regionen gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv. Vi skal være regionens mest kompetente miljø for gründere, innovasjonsprosjekter og klyngebygging. Sammen bygger vi fremtidens næringsliv.

VindStatoil 31,45 %
SIVA   20,23 %
Kristiansund Kommune 17,65 %
Sparebank 1 Nordvest 14,69 %
Vestbase AS 7,86 %
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 4,80 %
Høgskolen i Molde 3,93 %

Ansatte