Vindel

Vindel hjelper gründere og etablerte bedrifter.

Vi er en pådriver for nyskaping og næringsutvikling

Med et unikt nettverk regionalt og nasjonalt, kan vi knytte sammen initiativer, og gi din bedrift tilgang på riktig kompetanse.

Vi vet at hver gründerreise er forskjellig, og ønsker å tilby deg den hjelpen som er relevant der du er.
Har du en forretningside, og trenger sparring og nettverk?

Logg den inn i vår portal Min bedrift eller ta kontakt med oss.

La oss bidra til at du får en god start!

Start bedrift

Skal du videreutvikle din bedrift? Har du vekstambisjoner eller en innovativ forretningside?
Vi kan gi deg tilgang til forretningsutviklingstjenester, nettverk og kompetansen du trenger for å utvikle din bedrift i riktig retning.

Sammen kan vi legge et utviklingsløp som passer ditt prosjekt. Vi bistår med ide, produkt og tjenesteutvikling. Forretningsmodellering, økonomiske analyser og strategiprosesser.

Vi tar gjerne et møte med deg for å kartlegge dine behov.

Utvikle Bedrift

Har du et utviklingsprosjekt som styrker næringsutviklingen i vår region?
Trenger du tilgang på kompetanse og kapital?

Vi har et unikt nettverk regionalt og nasjonalt, kan knytte deg mot forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Vi tar gjerne en prat med deg om ditt utviklingsprosjekt.

Prosjekt

Har du innspill til oss? 

Hvilke kurs og kompetansehevende tiltak trenger du og din bedrift?