Spesialist på entreprenørskap og utvikling i etablert næringsliv