Åpent arrangement

Eksportkurs

Dato: 10.12.2019 Kl: 10:00
Sted: Campus F13 Fosnagt. 13 Kristiansund
Arrangør: Innovasjon Norge, KNN og Vindel

Årets Vindel Summit!

Vindel Summit! er en årlig og eksklusiv møteplass for deltakere i våre Siva-programmer, Vindel Inkubator og Vindel Næringshage. I tillegg inviterer vi noen gode samarbeidspartnere.

Årets Vindel Summit! retter fokus mot nye forretningsmodeller. Hvordan endres næringslivet gjennom nye trender som digitalisering, delingsøkonomi, åpen innovasjon og tjenestebaserte produkter?

Til årets Vindel Summit! kommer Digital Norway. Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv, vil gi oss en introduksjon til hvordan digitalisering endrer forretningsmodeller og næringslivet. Annita har tidligere vært primus motor for å ta i bruk design thinking som verktøy for innovasjon og digital transformasjon i Telenor.

Til årets Vindel Summit! kommer også Mette Kamsvåg, kunnskapsrik og energisk styreleder i Maritech. Mette er tidligere CEO i Nets, driver i dag som konsulent og er blant annet styreleder i WebMed, nestleder i styret i SIVA, styremedlem i Sparebank 1 SMN og Worldline. Mette vil dele praktiske erfaringer med nye forretningsmodeller og hvordan initiere og drive krevende endringsprosesser.

Til årets Vindel Summit! kommer også Line Skjolde fra Eggedosis og Gjertrud Bjørnvold fra ISO-Piloten. Sammen vil de gi oss historien om deres felles spin-off Intopro, og betydningen av samarbeid og samlokalisering på tvers av fag.