Spesialist på entreprenørskap og utvikling i etablert næringsliv
Åpent arrangement

Kurs: Forhandlingstrening

Dato: 26.02.2019 Kl: 09:00
Sted: Campus F13
Arrangør: KNN & Vindel
Åpent arrangement

Advokattimen

Dato: 26.02.2019 Kl: 10:00
Sted: Campus F13
Arrangør: Vindel & Øverbø Gjørtz
Åpent arrangement

Søknadskveld - kommunalt næringsfond

Dato: 14.03.2019 Kl: 18:00
Sted: Fosnagata 13 - 5.etg
Arrangør: Vindel AS