For medlemmer

Miniseminar Februar: "Solgt, men ikke betalt!"

Dato: 25.02.2020 Kl: 14:00
Sted: Campus F13, Fosnagata 13
Arrangør: Vindel & KNN
Åpent arrangement

OMSTILLINGSMOTOR Konkurransekraft & Vekst

Dato: 27.02.2020 Kl: 08:00
Sted: Campus F13 Vindel, Fosnagata 13 - Kristiansund
Arrangør: Vindel i samarbeid med Digital Norway
Åpent arrangement

KOBLINGSBOKS

Dato: 12.03.2020 Kl: 16:30
Sted: Campus F13, Vindel Fosnagt. 13
Arrangør: Vindel

Stadig nye finner veien til Campus F13

Kontorer og møterom fylles opp, og felleskapet preges av høy aktivitet og samarbeidsånd, - akkurat slik vi ønsker det!

Sammen med oss i Vindel er disse aktørene på plass i Campus F13:

ZURF - et akseleratorprogram for selskaper med store ambisjoner. Sparebank 1 Nordvest har sammen med Vindel og Agera som mål å skape fremtidige vekstvinnere fra regionen gjennom denne satsningen.
Visit Northwest er et fellesorgan som markedsfører området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og økt lønnsomhet hos våre eiere og samarbeidspartnere.
Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med over 300 medlemmer er KNN Nordmøres største næringsforening. 
Innovasjon Norge - Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner er IN med på å skape fremtidens arbeidsplasser. IN tilbyr finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering.
Møreforsking - er et ledende kunnskapsmiljø på og for Nordvestlandet som skaper verdier og bærekraftige samfunn ved næringsnært FoU-arbeid. Møreforsking Ålesund, et datterselskap av Møreforsking AS, driver innovasjon og utvikling i marin sektor fra hav til bord og bidrar dermed til å løfte næringen inn i fremtiden                                                                           Campus Kristiansund (CKSU) er et prosjekt for å etablere et campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum. Campus vil innehalde høgskoletilbod, fagskole, vekstmiljø for næringslivet og forskingsmiljø.
Iper leverer oppdateringer til dine person- og bedriftsdata. Gjennom egenutviklede systemer for datavask identifiserer vi dine data mot våre databaser for personer og bedrifter, og gjør klart for oppdatering av dine data.
Regnskapslosen - et kompetansefirma med bred og lang erfaring innen regnskap, lønn og økonomi. Regnskapslosen er en motivator som bidrar til de mest optimale løsningene for ulike firmaer, og er godt kjent med ulike regnskapssystemer.
Roadtech - har utviklet ny teknologi for en mer bærekraftig håndtering av brøytestikker. RoadTech AS vant i 2019 Sparebanken Møre sin gründerkonkurranse NÆRINGSTEFT
Mitt Lille Studio -
“Qualified European Photographer” av det europeiske fotoforbundet, Federation of European Photographers, og "Årets Fotograf" under Landskonkurransen i 2016.  Fotograf Miriam Skeide har visningskontor i Campus F13, og kan treffes her etter avtale.
Sveistek - mobilt verksted som tilbyr sveising og mekaniske tjenester til privat og bedriftsmarkedet. Daglig leder Magdalena Nowack har kontor i Campus F13.                                                                                                                                         Olden Utvikling -  Gründer med engasjement og ambisjoner innen bærekraftig marin matproduksjon.
Lumarine - en totalleverandør av rensefisk og postsmolt til lakseindustrien, med produksjonsanlegg i Aure og Lurøy kommune. Vi har kontorfasiliteter på Aure, Kristiansand og her på Campus F13 i Kristiansund. Vi er pr dato 38 ansatte og planlegger en ytterligere vekst de kommende årene. Kjetil Bjerkestrand  inngår som en del av lederteamet i selskapet, og har ansvaret for den administrative driften av selskapet – system og personal.
Fosna Forvaltning - er en investeringsvirksomhet, samt rådgiving innen tilrettelegging av finansiering og kjøp og salg av bedrifter (M&A). Bedriften ledes av Finn Backer som har 30 års erfaring fra ledelse av bedrifter i Norge og internasjonalt, hovedsakelig innen teknologi og aquaculture. Fosna Forvaltning har valgt å etablere seg i Campus F13 miljøet hvor muligheter for synergier med andre aktørene er gode.                                Pål Farstad - Politikk og bedriftsrådgivning. Rådgiving og myndighetskontakt i samfunns- og næringspolitiske saker
Commeo - arrangerer en rekke kurs innenfor prosjektledelse, praktisk arbeidsledelse, LEAN, Office365, Microsoft project, Microsoft Excel med mer. Commeo samarbeider også med kursleverandøren Climb Consulting AS som har en rekke andre tekniske kurs, samt kurs innenfor HMS/K. Kursene kan avholdes felles med andre eller internt i deres egen virksomhet. 

Foto: Andre T. Ormset-Paredes