Utvikle bedrift

Vindel er SIVA-partner og leverandør av SIVAs næringshage- og inkubatorprogram. Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig næringsliv gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv.

Vindel næringshage

Vindel er SIVA-partner og operatør for SIVAs næringshageprogram
på Nordmøre. VINDEL NÆRINGSHAGE er et kompetansenettverk bestående av ca. 30 deltakere på Nordmøre. Vindel skal bidra til økt kompetanse, vekst og lønnsomhet hos deltakerbedriftene. Dette skjer gjennom tilrettelagt infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler samt direkte forretningsutvikling. Vår overordnede målsetting er å bidra til utvikling av flere vekstbedrifter i regionen.

Som næringshagebedrift er deltakerne en del av Vindels regionale nettverk og visjon om å bygge fremtidens næringsliv. Næringshagebedriftene er også del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Vindel inkubator

VINDEL INKUBATORPROGRAM skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Vindel AS tilbyr inkubatorbedriftene støtte gjennom prosjektledelse, forretningsutvikling, infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler. Inkubatorbedriftene er en del av Vindels regionale nettverk og SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

For mer informasjon ta kontakt med:

Siri Aarland
Forretningsutvikler
(+ 47) 473 17 022
siri@vindel.no

Trond Hungnes
Senior prosjektleder/inkubatorleder
(+ 47) 472 33 178
trond@vindel.no

Sindre Stavnesli
Leder næringshage
(+47) 982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no

Prosjekter

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS sin forretningside er å utvikle et konsept
og ny teknologi for nedsetting og opphenting av brøytestikker som vil gi positive økonomiske-, miljømessige- og samfunnseffekter for vegoperatører, vegvesenet og samfunnet. Målkunder er vegoperatørene som tilbyr tjenestene til byggherren (SVV i Norge). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen og vegoperatører.

Strømsvåg vant i 2016 Heggset Engineering sin Idépris for sitt nyskapende konsept.

Kontakt: Trond Hungnes

Intopro

Intopro

Intopro er en spin-off fra 2 av våre næringshagebedrifter, Iso-Piloten AS og Eggedosis AS. Intopro AS leverer et nettbasert og motiverende verktøy for opplæring i fagkunnskap, ved hjelp av visuelle virkemidler og gamifisering til bedrifter med opplæringsbehov.

Intopro er i utviklingsfasen og har fått bistand til å gjennomføre markedsavklaring og utvikle markedsmateriell som skal testes ut mot kundene. I tillegg er Supernode, også en næringshagebedrift, engasjert til å bistå med utviklingen av verktøyet.

Kontakt: Siri Aarland

Fyll ut skjemaet og send, så kontakter vi deg:

Kontakt meg via:
E-post
Mobil