Hoppid.no Kristiansund

Ønsker du å starte egen bedrift? Vindel AS er hoppid.no kontor for Kristiansund. Vårt hovedmål er å gjøre det enklere å starte levedyktige bedrifter.

På hoppid.no-kontoret får gründeren gratis veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd,  finansiering, søkeprosesser
og nettverksbygging. Under veiledningstimen er vårt største fokus forretningsmodell og markedsavklaring. Vi tilbyr mange nyttige kurs og samlinger, gratis eller til en svært gunstig pris, for gründere i oppstartsfasen. Tilbud om kurs og samlinger blir publisert på Facebook og https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og- naeringsutvikling/hoppid.no/Gruenderkurs

Ønsker du råd og veiledning, ta kontakt med Ingeborg F. Johannessen på ingeborg@vindel.no

hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Les mer om hoppid.no- ordningen i fylket her: https://mrfylke.no/ Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no


For mer informasjon ta kontakt med:
Ingeborg F. Johannessen
Telefon: +47 976 29 726
E-post: ingeborg@vindel.no

Prosjekter

Hverdagsassistenten

Hverdagsassistenten

Hverdagsassistenten tilbyr grunnleggende, enkle helse- og omsorgstjenester og praktisk bistand i hjemmet.

Gründer Roy Blakstad: "Ved oppstart av foretaket mitt, Hverdagsassistenten, fikk jeg tidlig en næringsfaglig vurdering fra kommunen. De satte meg straks i kontakt med Vindel AS, som bl.a. hjalp meg økonomisk til å gjennomføre en markedsavklaring, og ikke minst åpnet dører for meg overfor andre samarbeidspartnere. Jeg har gjennom Vindel også etablert kontakt med Helseinnovasjonssenteret, som på sin side har åpnet nye dører ut mot markedet.

Alle disse, og spesielt Vindel AS, har vært til uvurderlig hjelp både før og under etablering."

Kontakt: Siri Aarland

Regnskapslosen AS

Regnskapslosen AS

Etter snart 35 år i bransjen har jeg lenge sett behovet for et konsulentfirma som kan hjelpe kundene med strukturering og efektivisering, utarbeidelse av standardiserte rutiner, arbeidsprosesser samt optimalisering av IT rutiner. I september 2017 startet jeg mitt eget kompetansefirma med visjonen «Regnskap er best kortreist». Som nyoppstartet hadde jeg behov for oppstartshjelp, og kontaktet derfor Vindel AS og Hoppid -kontoret. Her ble jeg godt mottatt, og fikk informasjon om kurs og tilskuddsordninger. Jeg søkte om markedsavklaringstilskudd, og med det har jeg hatt anledning til å bygge kompetanse og nettverk som jeg ellers ikke ville hatt anledning til.

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen

Fyll ut skjemaet og send, så kontakter vi deg:

Kontakt meg via:
E-post
Mobil