Hoppid.no Kristiansund

Ønsker du å starte egen bedrift? Vindel AS er hoppid.no kontor for Kristiansund. Vårt hovedmål er å gjøre det enklere å starte levedyktige bedrifter.

På hoppid.no-kontoret får gründeren gratis veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd,  finansiering, søkeprosesser
og nettverksbygging. Under veiledningstimen er vårt største fokus forretningsmodell og markedsavklaring. Vi tilbyr mange nyttige kurs og samlinger, gratis eller til en svært gunstig pris, for gründere i oppstartsfasen. Tilbud om kurs og samlinger blir publisert på Facebook og https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og- naeringsutvikling/hoppid.no/Gruenderkurs

Ønsker du råd og veiledning, ta kontakt med Ingeborg F. Johannessen på ingeborg@vindel.no

hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Les mer om hoppid.no- ordningen i fylket her: https://mrfylke.no/ Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no


For mer informasjon ta kontakt med:
Ingeborg F. Johannessen
Telefon: +47 976 29 726
E-post: ingeborg@vindel.no

Prosjekter

Hverdagsassistenten

Hverdagsassistenten

Kontakt: Siri Aarland

Regnskapslosen AS

Regnskapslosen AS

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen