Om oss

Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i regionen gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv. Vi skal være regionens mest kompetente miljø for gründere, innovasjonsprosjekter og klyngebygging. Sammen bygger vi fremtidens næringsliv.

Vindel er leverandør av Sivas næringshage- og inkubatorprogram i tillegg til en rekke andre engasjement. Vindel er et kraftsenter for entreprenørskap og næringsutvikling i et stort geografisk nedslagsfelt. Vi løfter innovasjonskraften i regionene gjennom samspill næringsliv, utviklingsaktører, høyskole/forskningsmiljø og virkemiddelapparat. I tillegg til å samle kompetanse og gjennomføringskraft som skal bidra til flere og bedre nyetableringer og løfte utviklingsevnen for vekstbedrifter og klynger. Vi er regionens mest kompetente miljø for innovasjon, nyetablering og klyngebygging. Vi kobler de beste ressursene i vårt nettverk mot våre kunder for størst mulig verdiskapning. Vindel er utviklingsselskap for Nordmøre. Vi bygger fremtidens næringsliv.

Styret

Jan Sverre Sivertsen (Sivert Utogopp)
Jarle Einar Holberg (Siva)
Olav Godø (Statoil)
Amund Bjerkholt (Heggset Engineering AS)
Hilde Roald (Skretting)
Arne Ingebrigtsen (Kristiansund Kommune)
Klaus Edvard Hoseth (Stranda Prolog AS)

Eiere

Statoil 31,45 %
SIVA   20,23 %
Kristiansund Kommune 17,65 %
Sparebank 1 Nordvest 14,69 %
Vestbase AS 7,86 %
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 4,80 %
Høgskolen i Molde 3,93 %

Årsrapport

Viktige nøkkeltall og hendelser

Ansatte

Asgeir Bahre Hansen

Daglig leder

928 44 288
asgeir@vindel.no

Ingeborg Fagerlie Johannessen

Leder, Inkubator

976 29 726
ingeborg@vindel.no

Trond Hungnes

Senior prosjektleder

472 33 178
trond@vindel.no

Siri Aarland

Forretningsutvikler

473 17 022
siri@vindel.no

Sindre Stavnesli

Leder Næringshage

982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no

Våre samarbeidspartnere