Regional utvikling

Vi jobber med strategiske prosjekter innenfor utvalgte satsingsområder for å styrke innovasjonskraften i regionen.

Kompetansemegling (Mobpro)

Vindel hjelper bedrifter med å utforme forskningsprosjekter og komme i kontakt med relevante forsknings- og utviklingsmiljø. Vindel har som mål å tilrettelegge for økt forskningsaktivitet på Nordmøre. Vi bistår blant annet med

-  Utvikling av problemstillinger og identifisere bedriftens behov for FoU-kompetanse.

-  Vi finner gode støtteordninger og bistår med gode råd til søknader

-  Vi finner potensielle samarbeidspartnere (FoU-miljø, bedrifter, kunder)

-  Vi kan også delta i utviklingsprosessen som prosjektkoordinator.

Campus Kristiansund:

Campus Kristiansund ble etablert i 2017 for å skape en Campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon, hvor hensikten er å; Styrke de langsiktige rammebetingelsene for forskning, innovasjon og næringsutvikling på Nordmøre.

Campus skal bidra til å skape sterke tverrfaglige kompetansemiljø,
der kompetanse kombineres på nye måter og på tvers av bransjer
og fagområder for å gi grunnlag for nye prosjekter, bedrifter og nettverk. Vindel og Kristiansund og Nordmøre næringsforening har blitt utpekt som aktører for å utvikle miljøet som skal være forløper for kunnskapsparken i Campus.

Ungt Entreprenørskap - Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er en av 17 fylkesorganisasjoner. Vindel AS er vertskap for Ungt Entreprenørskaps koordinator for Nordmøre, Ingeborg F. Johannessen. Hun koordinerer samarbeidet mellom skole og næringsliv, og gir opplæring i Ungt Entreprenørskaps programmer til disse. På Nordmøre er det stort fokus på å øke bruken av programmene Innovasjonscamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift, samt å lage forpliktende avtaler med kommunene; Entreprenørskapsløypeavtaler.

UE har utviklet ulike undervisningsprogrammer – fra grunnskole til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring og refleksjon er sentralt. Å bidra til å utvikle barn og unges kreativitet og handlingskompetanse er et uttalt mål. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften hos elevene og studenter.

Samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Det å trekke med seg ledere og ansatte i arbeids- og næringsliv, kan gi positiv effekt, ikke bare for elever og studenter, men også for lærerne og de voksne som stiller som frivillige. UEs tilbud gir unge mennesker tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere.

For mer informasjon ta kontakt med:

Asgeir Bahre Hansen
Telefon: +47 928 44 288
E-post: asgeir@vindel.no

Ingeborg F. Johannessen
Telefon: +47 976 29 726
E-post: ingeborg@vindel.no

Siri Aarland
Telefon: +47 473 17 022
E-post: siri@vindel.no

Prosjekter

Smart by

Smart by

Kontakt: Siri Aarland

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen