Regional utvikling

Vi jobber med strategiske prosjekter innenfor utvalgte satsingsområder for å styrke innovasjonskraften i regionen.

Kompetansemegling (Mobpro)

Vindel hjelper bedrifter med å utforme forskningsprosjekter og komme i kontakt med relevante forsknings- og utviklingsmiljø. Vindel har som mål å tilrettelegge for økt forskningsaktivitet på Nordmøre. Vi bistår blant annet med

-  Utvikling av problemstillinger og identifisere bedriftens behov for FoU-kompetanse.

-  Vi finner gode støtteordninger og bistår med gode råd til søknader

-  Vi finner potensielle samarbeidspartnere (FoU-miljø, bedrifter, kunder)

-  Vi kan også delta i utviklingsprosessen som prosjektkoordinator.

Campus Kristiansund:

Campus Kristiansund ble etablert i 2017 for å skape en Campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon, hvor hensikten er å; Styrke de langsiktige rammebetingelsene for forskning, innovasjon og næringsutvikling på Nordmøre.

Campus skal bidra til å skape sterke tverrfaglige kompetansemiljø,
der kompetanse kombineres på nye måter og på tvers av bransjer
og fagområder for å gi grunnlag for nye prosjekter, bedrifter og nettverk. Vindel og Kristiansund og Nordmøre næringsforening har blitt utpekt som aktører for å utvikle miljøet som skal være forløper for kunnskapsparken i Campus.

Ungt Entreprenørskap - Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er en av 17 fylkesorganisasjoner. Vindel AS er vertskap for Ungt Entreprenørskaps koordinator for Nordmøre, Ingeborg F. Johannessen. Hun koordinerer samarbeidet mellom skole og næringsliv, og gir opplæring i Ungt Entreprenørskaps programmer til disse. På Nordmøre er det stort fokus på å øke bruken av programmene Innovasjonscamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift, samt å lage forpliktende avtaler med kommunene; Entreprenørskapsløypeavtaler.

UE har utviklet ulike undervisningsprogrammer – fra grunnskole til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring og refleksjon er sentralt. Å bidra til å utvikle barn og unges kreativitet og handlingskompetanse er et uttalt mål. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften hos elevene og studenter.

Samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Det å trekke med seg ledere og ansatte i arbeids- og næringsliv, kan gi positiv effekt, ikke bare for elever og studenter, men også for lærerne og de voksne som stiller som frivillige. UEs tilbud gir unge mennesker tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere.

For mer informasjon ta kontakt med:

Asgeir Bahre Hansen
Telefon: +47 928 44 288
E-post: asgeir@vindel.no

Ingeborg F. Johannessen
Telefon: +47 976 29 726
E-post: ingeborg@vindel.no

Siri Aarland
Telefon: +47 473 17 022
E-post: siri@vindel.no

Prosjekter

Smart by

Smart by

Vindel AS har siden februar 2017 jobbet med utvikling av smart by for å informere, inspirere og ideutvikle flere innovative offentlige og private samarbeidsprosjekter gjennom workshops, samlinger/møteplasser og konkrete prosjekter. Smart by åpner for mange muligheter og ideen kan komme fra både det offentlige og gründere, det kan for.eks være innen forbedring av offentlige tjenester, energieffektivisering, transport og infrastruktur.

Gjennom «Horisont Nordmøre» hadde vi over 100 deltakere på et seminar og workshop. I sommer 2017 gjennomførte vi et pilotprosjekt «Summer Games 2017» hvor unge spillinteresserte i tilknytning NAV fikk mulighet til å lære seg spillutvikling med oppdrag om å gamifisere Stikk Ut!. Prosjektet var i samarbeid med vår næringshagebedrift aPOINT, NAV Møre og Romsdal og Kunnskapstrening. I ettertid har konseptet blitt videreført og flere ungdommer følger denne nye utdanningen som blir levert av universitetet i Stockholm.

I neste fase har det blitt etablert et samarbeid med Kristiansund kommune om å gå videre med satsingen innenfor Smart by, det arbeides nå om å få konkretisert flere prosjekter.

Kontakt: Siri Aarland

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet er en ny arena for folkelig formidling av fag og forskning.

Helseinnovasjonssenteret har tatt initiativ til å opprette dette som en månedlig møteplass, for uformell fagprat innen tema som helse, innovasjon og teknologi.

Sammen med våre samarbeidspartnere Vindel AS, Høgskolesenteret i Kristiansund og Campus Kristiansund vil vi gjøre faglig kunnskap lett tilgjengelig over en kopp kaffe eller en øl.

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen

Fyll ut skjemaet og send, så kontakter vi deg:

Kontakt meg via:
E-post
Mobil