Har du en forretningside?

...og ønsker å starte din egen bedrift?  Vårt hovedmål er å gjøre det enklere å starte levedyktige bedrifter, og vi vil gjerne møte deg!

For Kristiansund kommune er Vindel hoppid.no veiledere. Hos oss får du gratis veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd,  finansiering, søkeprosesser og nettverk.

Under veiledningstimen er vårt største fokus på din forretningside. Tilbud om kurs og samlinger blir publisert på vår facebookside og hoppid.no

Ønsker du råd og veiledning, ta kontakt med oss på ingeborg@vindel.no

hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal.


For mer informasjon ta kontakt med:
Ingeborg F. Johannessen
E-post: ingeborg@vindel.no  Telefon: +47 976 29 726

 

Prosjekter

Regnskapslosen AS

Regnskapslosen AS

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen