Støtteordninger

hoppid.no-fondet

hoppid.no-fondet er en økonomisk støtteordning som gründere kan søke om støtte fra i tidlig fase. Midlene skal brukes på mindre, men avgjørende aktiviteter som kan bidra til avklaring omkring lønnsomhets- og markedspotensial i forretningsidéer. Slik kan gründere få et bedre vurderingsgrunnlag i forhold til videre satsning

Vindel AS er hoppid.no kontor for Kristiansund. Vårt hovedmål
er å gjøre det enklere å starte levedyktige bedrifter. På hoppid. no-kontoret får gründeren gratis veiledning, tilbud om kurs
og opplæring, råd om tilskudd, finansiering, søkeprosesser og nettverksbygging. Under veiledningstimen er vårt største fokus forretningsmodell og markedsavklaring. Vi tilbyr mange nyttige kurs og samlinger, gratis eller til en svært gunstig pris, for gründere i oppstartsfasen. Tilbud om kurs hoppid.no 

Ìnteressert i å vite mer om hoppid.no-fondet? Kontakt med Ingeborg F. Johannessen på ingeborg@vindel.no

hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Innovasjon Norge

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

Innovasjon Norge bidrar også til å realisere verdiskapende næringsutvikling og har som hovedmål å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse ulike regioners næringsmessige muligheter.

 

Forskningsrådet

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

 

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

 

Regionalforvaltning.no
Kommunalt næringsfond Kristiansund kommune

Både bedrifter og privatpersoner kan søke om støtte fra næringsfondet. Næringsfondet skal disponeres slik at det bidrar til nyskapning, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser.