Prosjekter

Hverdagsassistenten

Hverdagsassistenten

Hverdagsassistenten tilbyr grunnleggende, enkle helse- og omsorgstjenester og praktisk bistand i hjemmet.

Gründer Roy Blakstad: "Ved oppstart av foretaket mitt, Hverdagsassistenten, fikk jeg tidlig en næringsfaglig vurdering fra kommunen. De satte meg straks i kontakt med Vindel AS, som bl.a. hjalp meg økonomisk til å gjennomføre en markedsavklaring, og ikke minst åpnet dører for meg overfor andre samarbeidspartnere. Jeg har gjennom Vindel også etablert kontakt med Helseinnovasjonssenteret, som på sin side har åpnet nye dører ut mot markedet.

Alle disse, og spesielt Vindel AS, har vært til uvurderlig hjelp både før og under etablering."

Kontakt: Siri Aarland

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS

Strømsvåg Engineering AS sin forretningside er å utvikle et konsept
og ny teknologi for nedsetting og opphenting av brøytestikker som vil gi positive økonomiske-, miljømessige- og samfunnseffekter for vegoperatører, vegvesenet og samfunnet. Målkunder er vegoperatørene som tilbyr tjenestene til byggherren (SVV i Norge). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen og vegoperatører.

Strømsvåg vant i 2016 Heggset Engineering sin Idépris for sitt nyskapende konsept.

Kontakt: Trond Hungnes

Intopro

Intopro

Intopro er en spin-off fra 2 av våre næringshagebedrifter, Iso-Piloten AS og Eggedosis AS. Intopro AS leverer et nettbasert og motiverende verktøy for opplæring i fagkunnskap, ved hjelp av visuelle virkemidler og gamifisering til bedrifter med opplæringsbehov.

Intopro er i utviklingsfasen og har fått bistand til å gjennomføre markedsavklaring og utvikle markedsmateriell som skal testes ut mot kundene. I tillegg er Supernode, også en næringshagebedrift, engasjert til å bistå med utviklingen av verktøyet.

Kontakt: Siri Aarland

Regnskapslosen AS

Regnskapslosen AS

Etter snart 35 år i bransjen har jeg lenge sett behovet for et konsulentfirma som kan hjelpe kundene med strukturering og efektivisering, utarbeidelse av standardiserte rutiner, arbeidsprosesser samt optimalisering av IT rutiner. I september 2017 startet jeg mitt eget kompetansefirma med visjonen «Regnskap er best kortreist». Som nyoppstartet hadde jeg behov for oppstartshjelp, og kontaktet derfor Vindel AS og Hoppid -kontoret. Her ble jeg godt mottatt, og fikk informasjon om kurs og tilskuddsordninger. Jeg søkte om markedsavklaringstilskudd, og med det har jeg hatt anledning til å bygge kompetanse og nettverk som jeg ellers ikke ville hatt anledning til.

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet er en ny arena for folkelig formidling av fag og forskning.

Helseinnovasjonssenteret har tatt initiativ til å opprette dette som en månedlig møteplass, for uformell fagprat innen tema som helse, innovasjon og teknologi.

Sammen med våre samarbeidspartnere Vindel AS, Høgskolesenteret i Kristiansund og Campus Kristiansund vil vi gjøre faglig kunnskap lett tilgjengelig over en kopp kaffe eller en øl.

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen

Smart by

Smart by

Vindel AS har siden februar 2017 jobbet med utvikling av smart by for å informere, inspirere og ideutvikle flere innovative offentlige og private samarbeidsprosjekter gjennom workshops, samlinger/møteplasser og konkrete prosjekter. Smart by åpner for mange muligheter og ideen kan komme fra både det offentlige og gründere, det kan for.eks være innen forbedring av offentlige tjenester, energieffektivisering, transport og infrastruktur.

Gjennom «Horisont Nordmøre» hadde vi over 100 deltakere på et seminar og workshop. I sommer 2017 gjennomførte vi et pilotprosjekt «Summer Games 2017» hvor unge spillinteresserte i tilknytning NAV fikk mulighet til å lære seg spillutvikling med oppdrag om å gamifisere Stikk Ut!. Prosjektet var i samarbeid med vår næringshagebedrift aPOINT, NAV Møre og Romsdal og Kunnskapstrening. I ettertid har konseptet blitt videreført og flere ungdommer følger denne nye utdanningen som blir levert av universitetet i Stockholm.

I neste fase har det blitt etablert et samarbeid med Kristiansund kommune om å gå videre med satsingen innenfor Smart by, det arbeides nå om å få konkretisert flere prosjekter.

Kontakt: Siri Aarland

SalFjord AS

SalFjord AS

SalFjord AS er et oppdrettsselskap som skal utvikle og drifte landbasert oppdrett for laks med fokus på fiskehelse og biologi. SalFjord AS skal med dette fokuset levere et premium produkt basert på bærekraftig drift og minimal påvirkning på miljøet. Selskapet er etablert ved 35 aksjonærer, der aksjonærene er utvalgt spesielt med tanke på kompetanse og bidragsevne til utvikling av selskapet. SalFjord AS sikter på å utvikle anlegget på Tjeldbergodden med Statoils metanolfabrikk som nærmeste nabo. Det er planlagt å benytte spillvann fra metanolfabrikken for å kontrollere temperaturen på vannet i anlegget og dermed skape optimale forhold for tilvekst på fisken. Vindel AS bistår med prosjektstøtte på både oppdrett og tomteutvikling.

Kontakt: Vegard Jensås

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no er en læringsplattform for lærere. Plattformen skal inneholde nyskapende undervisningsopplegg satt i system, og dermed bli en naturlig erstatning for tradisjonell, lærebokstyrt undervisning. Undervisningsplan.no skal gi lærerne et smart samfunn som er enkelt, trygt og motiverende i bruk.

Vi har et klart mål om at barn og ungdom skal oppleve skolehverdagen sin som meningsfull og inspirerende, og at skolen skal kjennes relevant for deres nåtid og fremtid. Vi jobber for at barn og ungdom skal rustes for det samfunnet de skal vokse opp i, og etter hvert drifte videre. Undervisningsplan.no er dynamisk, og kan derfor tilpasse seg endringer veldig raskt.

Prosjektet ble presentert for hoppid i januar 2017, og derfra tatt videre inn som inkubatorbedrift i Vindel. Undervisningsplan.no er nå inne i utviklingsfasen, og Vindel har vært en engasjert og viktig støttespiller helt fra tidlig etableringsfase.

Kontakt: Trond Hungnes

Fyll ut skjemaet og send, så kontakter vi deg:

Kontakt meg via:
E-post
Mobil