Vindel

Node Kristiansund

Vindel leder en node bestående av serviceindustribedrifter innenfor marin sektor, og er en del av NCE Aquatech Cluster.

Noden har lokale satsingsområde, en egen styringsgruppe og lokale medlemmer som bestemmer hva vi skal prioritere og jobbe aktivt med som gir mest verdi.

Vår rolle er å:

  • Mobilisere, koble, tilrettelegge og fremskaffe ressurser for raskere utvikling og utprøving av ny teknologi hos medlemmer
  • Koble sammen riktige samarbeidspartnere, FoU-miljø, kapitalmiljø og jobbe målrettet med fellesprosjekter lokalt og nasjonalt gjennom NCE Aquatech Cluster
  • Sørge for tilførsel og utvikling av kompetanseløft gjennom fagforum, kurs og andre tiltak

Les mer om Node Kristiansund og NCE Aquatech Cluster https://aquatechcluster.no/node-kristiansund/

Er du nysgjerrig på Node Kristiansund? Vi tar gjerne en prat med deg!