Vindel

Kreativ og Kulturell Næring

Kreativ og kulturell næring er viktig i vår region. En attraktivitetsfaktor for tilreisende og ei næring som gir bolyst for innbyggerne.

Skal man leve av, og ikke minst skape nye varige arbeidsplasser innenfor kulturfeltet må det rettes fokus på innovasjon, digitalisering, bærekraft og forretningsutvikling.

Dette gjør vi gjennom å:

  • Tilby veiledning til gründere
  • Lage utviklingsløp for innovative prosjekter
  • Gi søknadsveiledning og koble mot virkemiddelapparatet.
  • Vi bistår med ide, produkt og tjenesteutvikling. Forretningsmodellering, økonomiske analyser og strategiprosesser.

Med et unikt nettverk regionalt og nasjonalt, kan vi knytte sammen initiativer, og gi din bedrift tilgang til riktig kompetanse.

Har du en forretningside eller ønsker du å videreutvikle ditt konsept?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre!

Vil du bli med å etablere Innovasjonsarenaen for kulturell og kreativ næring?

Prosjektet innovasjonsarenaen for Kulturell og Kreativ Næring er planlagt å bli en næringsklynge som skal jobbe for å bedre økonomien i de kulturelle og kreative bransjene.

Dette prosjektet omfatter bransjene arkitektur, dataspill, design, film, litteratur, musikk, reklame, trykte medier, TV og radio, visuell kunst og utøvende kunst.

Vi inviterer deg derfor til webinar der du kan få vite mer om dette initiativet

De første webinarene blir arrangert fredag 10. desember og søndag 12. desember. Innholdet for begge møtene er identisk, og du velger selv hvilket av de du vil på. Nettmøtene varer i omtrent 1 time. Meld deg på et nettmøte om innovasjonsarenaen ved å fylle ut skjemaet lenger ned på denne siden.

Initiativet til innovasjonsarenaen støttes av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og utvikles av Arild Hoksnes AS i samarbeid med Vindel Næringshage i Kristiansund.