For medlemmer

Vindel Summit!

Dato: 04.12.2018 Kl: 13:00
Sted: Kranaskjæret, Kristiansund
Arrangør: Vindel

Til deltakere i Vindel Inkubator, Vindel Næringshage og gode samarbeidspartnere,

Du inviteres med dette til VINDEL SUMMIT! - en årlig og eksklusiv møteplass for deltakere i våre Siva-programmer.

TEMA: BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN

Fjorårets næringshageforum satte industri 4.0 og digitalisering på dagsorden. I år rettes fokus mot bærekraft som konkurransefortrinn – hvordan skape økonomisk lønnsomhet gjennom fokus på miljø og engasjerte mennesker.

Vi har foreløpig fått bekreftet at Kremena Tosheva fra Agera og Anders Marthinussen fra Kontali Analyse holde innlegg for oss. Ytterligere 1-2 innledere og endelig program blir offentliggjort senere.

Kremena Tosheva er forretningsutvikler i konsulent- og ventureselskapet Agera i Oslo. Agera hjelper etablerte virksomheter med å innovere og startups å skalere. Kremena er oppvokst som nordmøring på Smøla. Hun har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon, har jobbet i en biotech startup i Texas, USA og vært prosjektleder ved Forskningsparken i Oslo (Oslotech) de siste fire årene. Kremena vil ta oss gjennom de store trendene innen bærekraftsperspektivet.

Thomas Bjørdal er daglig leder ved Nasjonalt Vindenergisenter lokalisert i Smøla Vindpark. Vindel er involvert i prosjekter sammen med Vindenergisenteret og Thomas skal få øke interessen og kompetansen vår om fremtidens energibehov og nye energiløsninger.

Anders Marthinussen er veterinær og daglig leder i vår næringshagebedrift Kontali Analyse. Foruten oppdrag knyttet til biomasse og markedsutvikling følger Kontali Analyse også næringens utfordringer knyttet til bærekraft. I media får sjømatnæringen ofte hard medfart. Anders skal få mulighet til å nyansere dette bildet – sett fra Kontali Analyse sitt ståsted.

Tore Grelland er daglig leder i vår inkubatorbedrift Jett Technologies som er etablert med kontorer og verksted på Frei. Jett Technologies utvikler primært ROV-baserte tjenester og verktøy for kystnære anlegg. Vi skal få høre hvordan miljø og bærekraft er sentralt i utviklingen av nye satsingsområder for selskapet.

Det faglige programmet avsluttes ca. kl. 16. Det inviteres så til middag, noe godt å drikke og gode samtaler i restauranten frem til kl. 18.

Vi håper å se alle inviterte, eller andre representanter for våre inkubator- og næringshagebedrifter, på Vindel Summit!

Påmeldingsfrist: torsdag 29. november 2018. Hver deltakerbedrift faktureres en egenandel på NOK 300 + mva. per person.

Vel møtt!

Påmelding: