For medlemmer

Vindel Næringshage pluss: Nettverkssamling

Dato: 28.11.2018 Kl: 13:00
Sted: Kristiansund
Arrangør: Vindel

Vi erfarer at mange selskaper i vår region leverer fremragende produkter og tjenester på en rekke områder, men relativt få greier å vokse og ta en betydelig posisjon utenfor et lokalt/regionalt marked.

Sammen med Nordmøre Revisjon har Vindel tatt initiativ for å etablere et nettverk av ambisiøse lokalt eide selskaper på Nordmøre. Vi søker selskaper som har, er i ferd med eller ønsker å ekspandere ut i verden. Selskaper som vil spise fremfor å bli spist!

Vårt mål med nettverket er å motivere, støtte opp om og ruste flere selskaper for sterkere vekst – og samtidig beholde hovedkontor og eierskap på Nordmøre. Vi kan tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll – etablere et fora for konfidensiell, men åpen dialog om felles og ulike utfordringer knyttet til vekst, lokalt eierskap og -ledelse.

Vindel har en rekke tilbud, programmer og initiativer for gründere og småbedrifter. Samtidig ser vi behov for flere lokomotiver, selskaper som viser vei for disse. Noen av dere som har en slik posisjon er invitert på en nettverkssamling onsdag 28. – torsdag 29. november 2018 i Kristiansund. Samlingen starter kl. 13 onsdag og avsluttes med lunsj torsdag. Onsdag kveld spiser vi middag sammen. Mer info om sted og program kommer.

Målet med første samling er å avklare behov, interesse og fokusområder for nettverket. Videre å finne et hensiktsmessig format og organisering i fortsettelsen. Som initiativtaker stiller Vindel seg disponibel som fasilitator – forutsatt at selskapene er tilknyttet Vindel Næringshage.

Daglig leder Asgeir Bahre Hansen i Vindel og styreleder Rolf Kåre Sæther i Nordmøre Revisjon er innledere. I tillegg blir utvalgte deltakere særskilt utfordret til å bidra.