For medlemmer

NCE Aquatech Webinar: Muligheter og innovasjonser inenn HMS i Havbruksnæringen

Dato: 05.04.2020 Kl: 09:00
Sted: Webinar
Arrangør: NCE AQUATECH CLUSTER og Vindel

NCE Auatech inviterer klyngens medlemmer og samarbeidspartnere til webinar/arbeidsmøte med forkus på muligheter og innovasjon innen HMS i havbruksnæringen. 

Første del av møtet vil bestå av presentasjoner av relevant forskning og aktuelle problemstillinger fra blant annet Trine Thorvaldsen fra SINTEF og Bjarne Yterøy fra Abyss Group. Det blir presentert ulike problemstillinger som skal diskuteres i grupper, blant annet: 

 - Hvordan kan uheldig fysisk belastning i arbeidsoppgaver reduseres?

 - Hvordan øke sikkerheten i kranoperasjoner?

 - Hvordan sikre at ansatte inkluderes i anskaffelse av utstyr?

 - Hvordan kan vi utforme regler og prosedyrer på en måte som gjenspeiler faktisk arbeid, og er enkel å bruke for de ansatte?

Basert på problemstillinger presentert i første del vil andre del av møtet bli brukt til gruppediskusjon blant deltakerne. 

Påmelding: https://aquatechcluster.no/arrangementer/webinar-arbeidsmote-muligheter-og-innovasjoner-innen-hms-i-havbruksnaeringen/