For medlemmer

Miniseminar: Økonomisk Kriseberedskap - tiltak fra Innovasjon Norge

Dato: 28.04.2020 Kl: 14:00
Sted: Teams du får link når du melder deg på
Arrangør: Vindel og KNN

Mange nye tiltak for næringslivet er lansert. Hva er aktuelt for din bedrift? Denne gangen har vi invitert InnovasjonN orge og Alfred Øverland til å fortelle om oppgraderte tjenester og nye tilskudd -og låneordninger. Få klarhet i hva som er aktuelt for din bedrift, og få svar på spørsmål i chat. 

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet Vindel og KNN, og avholdes hver mnd. Dette Miniseminaret tar vi på Teams. 

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i Vindel Inkubator og Næringshage. For andre deltakere tilkommer markedspris NOK 500 per. pers

 Påmelding