Vindel

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no er en læringsplattform for lærere. Plattformen skal inneholde nyskapende undervisningsopplegg satt i system, og dermed bli en naturlig erstatning for tradisjonell, lærebokstyrt undervisning. Undervisningsplan.no skal gi lærerne et smart samfunn som er enkelt, trygt og motiverende i bruk.

Vi har et klart mål om at barn og ungdom skal oppleve skolehverdagen sin som meningsfull og inspirerende, og at skolen skal kjennes relevant for deres nåtid og fremtid. Vi jobber for at barn og ungdom skal rustes for det samfunnet de skal vokse opp i, og etter hvert drifte videre. Undervisningsplan.no er dynamisk, og kan derfor tilpasse seg endringer veldig raskt.

Prosjektet ble presentert for hoppid i januar 2017, og derfra tatt videre inn som inkubatorbedrift i Vindel. Undervisningsplan.no er nå inne i utviklingsfasen, og Vindel har vært en engasjert og viktig støttespiller helt fra tidlig etableringsfase.