Vindel

Smart by

Vindel AS har siden februar 2017 jobbet med utvikling av smart by for å informere, inspirere og ideutvikle flere innovative offentlige og private samarbeidsprosjekter gjennom workshops, samlinger/møteplasser og konkrete prosjekter. Smart by åpner for mange muligheter og ideen kan komme fra både det offentlige og gründere, det kan for.eks være innen forbedring av offentlige tjenester, energieffektivisering, transport og infrastruktur.

Gjennom «Horisont Nordmøre» hadde vi over 100 deltakere på et seminar og workshop. I sommer 2017 gjennomførte vi et pilotprosjekt «Summer Games 2017» hvor unge spillinteresserte i tilknytning NAV fikk mulighet til å lære seg spillutvikling med oppdrag om å gamifisere Stikk Ut!. Prosjektet var i samarbeid med vår næringshagebedrift aPOINT, NAV Møre og Romsdal og Kunnskapstrening. I ettertid har konseptet blitt videreført og flere ungdommer følger denne nye utdanningen som blir levert av universitetet i Stockholm.

I neste fase har det blitt etablert et samarbeid med Kristiansund kommune om å gå videre med satsingen innenfor Smart by, det arbeides nå om å få konkretisert flere prosjekter.