Vindel

SalFjord AS

SalFjord AS er et oppdrettsselskap som skal utvikle og drifte landbasert oppdrett for laks med fokus på fiskehelse og biologi. SalFjord AS skal med dette fokuset levere et premium produkt basert på bærekraftig drift og minimal påvirkning på miljøet. Selskapet er etablert ved 35 aksjonærer, der aksjonærene er utvalgt spesielt med tanke på kompetanse og bidragsevne til utvikling av selskapet. SalFjord AS sikter på å utvikle anlegget på Tjeldbergodden med Statoils metanolfabrikk som nærmeste nabo. Det er planlagt å benytte spillvann fra metanolfabrikken for å kontrollere temperaturen på vannet i anlegget og dermed skape optimale forhold for tilvekst på fisken. Vindel AS bistår med prosjektstøtte på både oppdrett og tomteutvikling.