Vindel

Regnskapslosen AS

Etter snart 35 år i bransjen har jeg lenge sett behovet for et konsulentfirma som kan hjelpe kundene med strukturering og efektivisering, utarbeidelse av standardiserte rutiner, arbeidsprosesser samt optimalisering av IT rutiner. I september 2017 startet jeg mitt eget kompetansefirma med visjonen «Regnskap er best kortreist». Som nyoppstartet hadde jeg behov for oppstartshjelp, og kontaktet derfor Vindel AS og Hoppid -kontoret. Her ble jeg godt mottatt, og fikk informasjon om kurs og tilskuddsordninger. Jeg søkte om markedsavklaringstilskudd, og med det har jeg hatt anledning til å bygge kompetanse og nettverk som jeg ellers ikke ville hatt anledning til.